Noi încercăm să oferim o altă viziune asupra vieţii şi societăţii prin educaţie şi  implicare!

Această viziune derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară,vizând următoarele aspecte:

 

  • dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;
  • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața şcolară, apoi cea socială;
  • educarea părinţilor şi implicarea lor în viaţa şcolii în scopul educării propriilor copii în parteneriat real cu ceilalţi factori educaţionali.

Școala Gimnazială Hadîmbu îşi propune să dezvolte un învăţământ specific mediului şi contextului local: acces la educaţie pentru toţi elevii (învăţământ incluziv), performanţă pentru fiecare elev, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere.

Dorim să organizăm procesul de învăţământ din şcoala noastră astfel încât să creştem şansele de reuşită ale absolvenţilor noştri.