Suntem o familie împreună, construim, învăţăm, inovăm, păstrăm  tradiţiile, suntem o şcoală deschisă pentru comunitate, pregătim viitori absolvenţi pentru integrarea lor într-o societate în schimbare.

  • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă;
  • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
  • Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;
  • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;
  • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă;
  • Aplicarea corectă a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ;
  • Formarea continuă a cadrelor didactice, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate.

Promovând spiritul de echipă, dialogul şi responsabilitatea, şcoala pune la dispoziţie servicii educaţionale care au la bază asigurarea calităţii în educaţie, oferirea de şanse egale şi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii tuturor participanţilor.