Sub amprenta timpului

 POZA HADIMBU COPERTAŞcoala Gimnazială Hadîmbu (unitatea cu personalitate juridică) este situată în satul Hadîmbu, aflat la o distanţă de aproximativ 30 Km de oraşul Iaşi. Aceasta are în componenţa sa locaţiile Şcoala Gimnazială Mînjeşti, aflată în satul Mînjeşti şi Şcoala Primară Budeşti, situată în satul Budeşti, toate  aparţinând comunei Mogoşeşti.

Şcoala Hadîmbu

Primul proces-verbal existent la Arhivele Statului Iaşi pentru şcoala din satul Hadîmbu este din anul 1889, 6 februarie. Pe atunci școala funcționa în casa unui sătean.

             În anul 1907, Nicolae Iorga, mergând la Schitul Hadîmbului, a trecut pe la școala din sat pe care a descris-o mai apoi în revista”Floarea darurilor”:,,Vedem școala, într-o casă de sat săracă, școală bună însă, căci, iată, fetița de acolo, care se joacă singurică lângă drum, știe să vorbească frumos și să spuie poezii, și e bucuroasă că va merge la anul să învețe și clasa a IV-a la școala, “cea mare” din Mironeasa; învățătoarea e dusă din sat în această zi de sărbătoare.” (Revista “Floarea darurilor”, nr. 12, 1907)

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL ȘCOLII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÎMBU

Învățământ primar: 08.00-13.00

Învățământ gimnazial: 08.00 – 14.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MÎNJEȘTI

Învățământ primar: 13.10-17.30

Învățământ gimnazial: 07.30-12.10

ȘCOALA PRIMARĂ BUDEȘTI

Învățământ primar: 08.00 – 13.00